ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

COVID-19
07 APR, 2020

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και των εργοδοτουμένων αυτών καθώς επίσης και των αυτοτελώς εργαζομένων στα πλαίσια των μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση λόγω της επείγουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με τον COVID-19 και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία.

 

Read Note


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US