ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ANNOUNCEMENTS
27 MAR, 2020

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνήσε με την έκδοση Κοινής Ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού στις 23/03/2020, αναφορικά με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού αναφορικά με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού κατά την διάρκεια της κρίσης που επέφερε  η πανδημία του  Κορονοϊού.


Share This Article

RECENT ARTICLES

About us

George Z. Georgiou & Associates LLC is an award-winning, Cypriot law firm undertaking work in the fields of: Arbitration; Banking & Compliance; Commercial; Corporate & Tax; Data Protection; Employment & Pensions; Intellectual Property & Media; Litigation & International Commercial Litigation; Real Estate & Construction; and all other areas of Cypriot law.

CONTACT US